Agora als basis, Friesland College

STRATEGISCH ONTWERP VASTGOED Vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is begin 2018 een open oproep gedaan. Het Friesland College is op zoek naar een strategisch ontwerp. Het praktijkonderwijs vraagt veel flexibiliteit van het vastgoed, het is elk jaar opnieuw zoeken, verbouwen … Continue reading

Stadstuin Potmarge, Leeuwarden

HERINRICHTING EN PROCES Levend Laboratorium Leeuwarden De stadstuin Potmarge is een innovatieve proeftuin nabij het centrum van Leeuwarden. Het gebied heeft het karakter van ‘stadsnatuur’ met een hoge graad van toegankelijkheid en een duidelijke openbaarheid. Een podium voor lokale evenementen … Continue reading

Visie Westpark 2012, Groningen

WESTPARK LEEFT WEER! Het huidige Westpark heeft een duidelijke realistische visie nodig. Het Westpark is één van de vijf gemeentelijke stadsparken, maar wordt niet ervaren als een park. Dat is één van de belangrijkste conclusies die getrokken kan worden uit … Continue reading

The Next Step! Groningen ZoekenGOED

Creatief brainstormen en concrete stappen uitzetten in nieuwe ondernemingen. Op 17 Februari 2014 organiseerde Engbert Breuker (Pentascope) en Anne Makkink (ZoekendGOED) deze bijeenkomst voor de Gemeente Groningen. Het doel is uiteindelijk concrete invullingen te vinden voor braakliggende terreinen en leegstaande panden. … Continue reading

ZoekendGOED platform voor transitie

ZoekendGOED is een platform dat leegstand en (startende)ondernemingen met elkaar verbindt. Een platform dat beweging rondom deze twee onderwerpen laat zien. Een platform dat door en voor iedereen te gebruiken is. Het Platform zoekendGOED heeft de volgende visie voor ogen: Leegstaand … Continue reading