werkwijze

EEN GOEDE START
Voor de opdracht begint is het belangrijk samen de tijd te nemen voor de juiste opdrachtformulering. Zodat de verwachtingen duidelijk zijn. Dit levert namelijk de beste energie en producten op!

WAT HAAL JE IN HUIS
Een architect van het proces en een ontwerper van ruimte.  Ik richt mij op de relatie tussen mens en ruimte. Daarbij zoek ik naar creatieve/actieve manieren om de achterliggende wensen van gebruikers naar boven te krijgen. Deze worden vervolgens vertaald in een, al dan niet beeldend, onderzoeksverslag en/of in een fysiek ontwerp en/of in een visie.

De ervaring bij de gemeente Groningen en werken als zelfstandige heeft mij een grote diversiteit in projecten opgeleverd, zoals: herstructurering, visievorming, openbare ruimte, landschap en participatie. Als zelfstandige heb ik ervaring in het oprichten van een platform en het opzetten van processen rondom actuele vragen in de maatschappij, zoals mantelzorg-woningen, het creëren van een innoverende werkomgeving en het opzetten van een database rondom lokale initiatieven. Deze projecten zijn veelal tot stand gekomen met andere professionals uit verschillende vakgebieden. De brede range aan producten zijn te zien onder rubriek ‘Projecten’.

BETROKKENHEID
De producten zijn altijd gebaseerd op een inspiratie.  Ik haal de inspiratie uit mijn omgeving, de dagelijkse praktijk van de gebruiker, en uit het beoogde gebruik. Deze open en betrokken houding maakt elk product uniek en waardevol. Daarnaast is het belangrijk dat de toekomstige gebruiker betrokken is bij het proces en hierdoor dus ook betrokken is bij het eindresultaat. De opgave is meestal complex en vraagt daarom om een heldere aanpak en een transparant antwoord.