Agora als basis, Friesland College

Agora

STRATEGISCH ONTWERP VASTGOED

Vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is begin 2018 een open oproep gedaan. Het Friesland College is op zoek naar een strategisch ontwerp. Het praktijkonderwijs vraagt veel flexibiliteit van het vastgoed, het is elk jaar opnieuw zoeken, verbouwen en investeren.
Samen met Alex van de Beld en Ronald van Asselt, doen we onderzoek en vertalen we dit naar een strategie, waarbij het vastgoed naar flexibelgoed zal moeten gaan.

Als basis voor dit onderzoek bouwen voort op het boek ‘Het Agoramodel, De wereld is eenvoudiger dan je denkt’ van René Gude, filosoof en denker IMG_1678des vaderlands. Hij gebruikt het beeld van de Agora om de 4 sferen bij elkaar te laten komen deze noemt hij de hoofdgebouwen. In die hoofdgebouwen ’leer’ je religie, sport, kunst en filosofie kennen en je hierin oefenen. (De kerk, de arena, het museum en de school.) Terwijl in je in de 4 levenssferen, het privé, het private, de publieke en de politieke sfeer, leert te gebruiken, met als doel je gemakkelijker te kunnen bewegen in het leven.

Het praktijkonderwijs is als een kameleon, het werkveld is namelijk continu in transitie. In die verschuivende realiteit binnen het onderwijsveld, wordt het dus belangrijk om na te denken over de betekenis IMG_1684van de Agora, als verbindende ruimte tussen die sferen van werk, studie en de privé. Het wordt dus heel belangrijk om op stadsniveau en veel minder op gebouwniveau te gaan kijken om tot een passende afstemming en inpassing te komen.

Daarnaast ligt er een uitdaging voor de ontwerpende disciplines om binnen die gemengde, hybride sferen die zullen ontstaan toch ook duidelijke identiteiten te creëren waar leerlingen en leraren zich in kunnen herkennen. Deels zal die identiteit gevonden moeten worden in herkenbare modules die al dan niet tijdelijk de koppeling maken met het schoolgebouw en met elkaar.