Tijdelijke campus Ciboga, Groningen


Opgave: Ontwerpen voor tijdelijkheid op het Bodenterrein.
Inpassing functies, infrastructuur en communicatie.

Tijdelijke huisvesting van studenten op het bodenterrein zal het terrein weer doen opleven totdat de toekomstige ontwikkelingen horende bij het UMCG zullen starten. De openbare ruimte vraagt dus om een direct volwassen sfeer. Dat wil zeggen dat het groen geen tijd heeft om volwassen te worden, maar meteen sfeer moet kunnen maken. Omdat het om een tijdelijke inrichting gaat is het budget hiervoor ook redelijk laag.
Dit terrein wordt ingesloten door de nieuwe Vrydemalaan(zuiden) en het Oosterhamrikkanaal(noorden). Daarnaast zal een van de belangrijkste fietsroutes richting centrum over dit terrein lopen. Het terrein zal voornamelijk door studenten gebruikt worden.

Wat typisch voor Groningen is, is ook in dit gebied toegepast. Het mixen van verkeersstromen. Langs de OHK loopt een 4 meter breed pad met halfverharding. Hier kan men wandelen maar ook fietsen. Het is verbonden met de recreatieve route van de Korrewegwijk over het CiGa terrein naar het centrum. De snelle route zal over de Vrydemalaan lopen.

Met hoog gras, kleine laag takkende bloesem boompjes en met heuvels en kuilen is een eigen karakteristieke sfeer gecreeerd. Deze elementen zorgen voor verschillende plekken waar studenten kunnen zitten, voetballen, ed.

 

Profiel Vrydemalaan.
De Vrydemalaan is de verlegde Antonius Deusinglaan. Het profiel zal in fases aangelegd worden aangezien het nieuwe profiel nog niet aangelegd kan worden, maar het gebied wel al bereikbaar moet zijn. Een zeer complexe opgave als je slim en effectief wil omgaan met kosten en praktijk. Toch moeten bepaalde verkeersstromen (fietser, voetganger, vuilniswagen en verhuiswagen) en structuren (bomen, riolering, kabels en leidingen) vanaf het begin gebruik kunnen maken van deze route. Zie tekeningen voor het ontwerp.