Stadstuin Potmarge, Leeuwarden

AnneMakkink&AlexvandeBeld_potmarge AnneMakkink&AlexvandeBeld_Potmarge2 AnneMakkink&AlexvandeBeld_Potmarge3HERINRICHTING EN PROCES

Levend Laboratorium Leeuwarden

De stadstuin Potmarge is een innovatieve proeftuin nabij het centrum van Leeuwarden. Het gebied heeft het karakter van ‘stadsnatuur’ met een hoge graad van toegankelijkheid en een duidelijke openbaarheid. Een podium voor lokale evenementen en experimenten.

Gebiedsontwikkeling:
De ambitie van het langlopende project is het gebied duurzaam te ontwikkelen als een voorbeeld voor een sociale en gezonde leefomgeving. In het waterrijke gebied vormen experimenten op het gebied van voedsel, water, energie, welzijn en gezondheid samen een Levend Laboratorium.

Deze experimenten worden door de partijen, organisaties en bewoners uit de omgeving zelf geïnitieerd. Hierdoor ontstaan er cross-over experimenten waar onderwijs en onderzoek gekoppeld worden aan zorgvraagstukken en nieuwe vormen van wonen, voedselproductie en sociale interacties.
Onderdeel van de ontwikkeling is het toekomstbestendig maken van het gebied. De ambitie is het beheer en onderhoud in de vorm van een coöperatie op te pakken.

De gebiedsontwikkeling als een Levend Laboratorium is een initiatief van de aanwezige scholen, bedrijven, instellingen, bewoners en de overheid. Deze ontwikkeling en de coöperatieve mentaliteit is tevens een model voor de Klimaat Actieve Stad. Hier wordt regenwater afgekoppeld en wateroppervlak toegevoegd en fungeert het gebied als een groene long van de stad.