Erfontwikkelingsstudie, Ter Apel

INPASSING MELKVEEBEDRIJF_800 KOEIEN

Studie naar inpassing van een melkveebedrijf met een oppervlakte van ongeveer 3 hectare. Deze studie is voor de opdrachtgever van belang geweest als communicatiemiddel naar de Gemeente, de Provincie en de buurt. Het laat een landschappelijke en stedenbouwkundige analyse zien van de inpassing van een melkveebedrijf. De analyse wordt niet alleen in tekst en plattegronden weergegeven, maar juist ook in 3D beelden. Deze beelden helpen bij de vorming van een correct beeld over deze ingreep in het landschap. Daarnaast ben ik ben van mening dat een architectonische verschijningsvorm met hoogstaande kwaliteiten en een vanzelfsprekende inpassing de maatschappelijke acceptatie zal verhogen en een doorgroei van het bedrijf niet in de weg staan.

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met Kees van Bohemen, landschapsontwerper.
Opdrachtgever: Rass Future Farms b.v.