Interieur zorgwoningen Philadelphia

PvA_3In samenwerking met Christien Starkenburg ontwerp ik het interieur voor een zorgcomplex van zorginstelling Philadelphia.

Cliënten, begeleiders, ouders en omwonenden worden op een constructieve wijze betrokken bij het ontwerp. Elke groep levert belangrijke input voor een slim interieur. Het speciaal voor Philadelphia ontwikkelde plan van aanpak zorgt ervoor dat er zicht is op het proces en laat zien welke bijdrage de betrokken partijen leveren.
Deze manier van werken is kenmerkend voor zowel de opdrachtgever als mijzelf.
We hebben te maken met verschillende type zorg, van bijna zelfstandig wonen tot intensieve zorg, ook dit is in het plan van aanpak verwerkt.
Op basis van het advies van Visio hebben we de juiste keuzes kunnen maken voor wat betreft kleuren, contrasten en verlichting.

Het uiteindelijke product zal een interieur zijn dat goed voelt, vanzelfsprekend is, persoonlijk is en vooral de zorg ondersteund. Dan hebben we het over het minimaliseren van prikkels door contrasten in kleur fronten licht de vermijden. Ook akoestiek is een belangrijk onderdeel.