Jan Hissink Jansenplein, Groningen

JAN HISSINK JANSENPLEIN IN DE OOSTERPARKWIJK

Dit plein is een mooie mix geworden van zijn oorspronkelijke karakter en de wensen van de bewoners.
Met behulp van oude foto’s is achterhaald hoe het plein ooit is gerealiseerd als één geheel met de architectuur en stedebouw van de 20/30-er jaren. Verblijven en spelen waren twee belangrijke wensen vanuit de bewoners.
De historische opzet is weer teruggebracht. Daarbij is het ‘doolhof’ met zitelementen toegevoegd. Beide zijn als vanzelfsprekend opgenomen in de vormgeving van het oorspronkelijke ontwerp.

Spelen is dus niet vertaald in een toestel maar gebaseerd op de term: spelaanleiding.