Mantelzorg-woningen concept

822284815307a0e7b6a676c97bb1b9bf

DE LEEFKAMER

Vanuit De ontdekking van Groningen is het initiatief ‘De leefkamer‘ ontstaan.
Met Arno de VriesEva Vrieze en Anne Makkink. Hieronder een tipje van de sluier:

INLEIDING
De verzorgingsstaat gaat over naar een participatiesamenleving, sprak onze Koning tijdens de Troonrede 2013. Niks nieuws natuurlijk, want zo deden wij het al tot de jaren 50. Wij – burgers – krijgen meer regie over wonen, zorg en werk. Daarnaast trekt de overheid zich vanwege financiële overwegingen terug uit een aantal domeinen zoals de verzorgingstehuizen, kinderopvang, thuiszorg, jeugdzorg.

Dan is de vraag: zijn onze huizen, onze straten en wijken wél ingericht om anders te wonen en te zorgen? Het antwoord daarop is in veel gevallen: ‘Nee’. Hedendaagse bouw is gericht op gescheiden doelgroepen en daarom weinig flexibel.

In de link treft u het document met een schets voor een nieuwe woonomgeving die flexibel is, waarbij je gemakkelijk elementen kunt toevoegen of weglaten al naar gelang je levensfase. De bouw is duurzaam, bespaart bouw- en energiekosten. Het is ook betaalbaar omdat we gebruik maken van meerdere investeringsbronnen. Daarnaast is het vooral gericht op samen leven, waarbij de bewoners oog voor elkaar hebben en zich daar ook aan verbinden. De aanpak is integraal. Sociale, ecologische en economische elementen zijn met elkaar verbonden.

Meer informatie over ons en ons product kijk op deze link: Leefkamer

Zoals hierboven beschreven is het een formule die zich gemakkelijk laat aanpassen aan locatie, vraag en behoefte. Een voorbeeld is de prijsvraag voor Radesingel 6 een voormalig schoolgebouw.