De Nieuwe Markt, centrum Groningen

BASISONTWERP VOOR DE NIEUWE MARKT

De Nieuwe Markt wordt naast de Grote Markt, de Vismarkt en het Martinikerkhof een van de vier belangrijkste pleinen van de binnenstad Groningen. Mede door het Forum dat hier op zal staan. De ambitie is hoog voor zowel het Forum, het plein en de aanliggende functies (horeca en detailhandel). De nu nog fictieve ruimte is middels een 3D programma in beeld gebracht. Een belangrijk middel aangezien het alle feiten van verschillende plekken en gebouwen met elkaar in relatie brengt. En hiermee veel onvoorziene hoogteverschillen vroegtijdig in beeld heeft gebracht.

Het basisontwerp is gemaakt. Hierin zijn de esthetische uitgangspunten, het toekomstig gebruik en  de technische uitgangspunten samengebracht. Een voorbeeld van de complexiteit is het parkeerdek met maar 40cm grondpakket erboven. Hier in en op wordt afwatering, elektra, bestratingsmateriaal en incidenteel vrachtverkeer opgelost. Het wordt zodanig opgelost dat het plein zijn vanzelfsprekende hoogwaardige gave uitstraling behoudt. Een complexe en uitdagende opgave!

Het basisdocument legt een aantal technische en esthetische zaken vast zodat met de inspraakfase alleen de invulling en het gebruik van het plein aan bod zal komen.

Werkverband: Gemeente Groningen afdeling Stadsontwerp. In samenwerking met ingenieursbureau, stedelijk beheer en milieudienst.
Opgave: De toekomstige  Nieuwe Markt zo ver uitwerken dat omliggende ontwikkelingen een juiste aansluiting zullen hebben op het toekomstige plein.
Product: Basisdocument. Een technische uitwerking van het plein met daarop gebaseerde uitgangspunten voor het verdere ontwerp. Vastgesteld in voorjaar 2012 door college B&W gemeente Groningen.