Placemaking Potmarge, Aquatribune

IMG_3150Project in samenwerking met Alex van de Beld.

De derde in de reeks proefplaatsen is gereed! Een verbindend en inspirerend project. De Aquaponics-tribune (Aquaponics-tribute) is een nieuwe manier van voedsel kweken met een circulair voedselrijk watersysteem. Het is gepositioneerd op een braak liggend terrein midden in de proeftuin Potmarge. De tribune zal activiteiten naar de plek toe trekken, paden worden aangelegd waardoor een secundaire verbinding tussen oost en west zal ontstaan, kortom een spin-off voor leefbaarheid en levendigheid.

Proefplaats: Een inspirerend object dat de innovaties ontwikkeld binnen de muren naar buiten brengt, zichtbaar voor het publiek. Het resultaat is een nieuwsgierigmakende installatie hetgeen je kan betreden, waar je kan verblijven en waar je wat kunt ontdekken!
Onderdeel van ‘Stadstuin, Potmarge Leeuwarden’.

Eric de Bruin, Lector Biobased Food Proteïns aan Van Hall Larenstein heeft de studenten in een voorafgaande workshop geïnspireerd. De studenten van VHL en NHL Stenden hebben vervolgens samen met Alex van de Beld en Eric Jan Pleijster deze tribune ontwikkeld. Met behulp van Oebele van der Veen, Atte Haagsma, Aquafutura en studenten van VHL is de tribune in september 2018 gerealiseerd.

5237f8a8-662a-4edf-8ae0-71e9f646a1fcMede mogelijk gemaakt door:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Gemeente Leeuwarden

 

 

 

 

 

 

 

IMG_3157