Het VO voor Regiotram Groningen

STEDEBOUWKUNDIGE VISIE OP ‘TRAMLIJN 1 Zernike – Hoofdstation Groningen’.

Dit boekwerk behelsd alle stedenbouwkundige en landschappelijke analyses en impressies die nodig zijn om tot het VO in hoofdlijnen van tramlijn 1 te komen.

Het is een bundeling van teksten en illustraties die de basis vormen voor het VO+. In het document worden gebieden, plekken en accenten gedefinieerd om zo grip te krijgen op de beleving van de tram in de stad en van stad op de tram. Om een goed beeld te krijgen wat we allemaal tegenkomen tijdens een tramrit, hebben we evolutielijnen toegevoegd.

Hiernaast is ‘Evolutielijn stad’ te zien. De bovenste lijn verbeeldt de beleving van de stad in afstand, de onderste lijn de beleving van de stad in tijd. De conclusie uit deze lijn is: De binnenstad van Groningen wordt langer beleefd dan de afstand aangeeft. Dit maakt dat de binnenstad een zeer belangrijke belevingswaarde zal hebben voor deze tramrit.

Het is een tussentijdse balans.(Maart 2010.)

Afdeling Ruimtelijke Plannen in opdracht van Regiotram Groningen.