Speelplek Doornbosheerd, Groningen

ONTWERP SPEELPLEK(1-9jr) SAMEN MET OUDERS EN KINDEREN

Het ontwerp van dit speelplekje is onderdeel van een groter herinrichtingsproject van de Doornbosheerd, een buurt in Beijum, Groningen.

Het ontwerp van een speelplek heeft het meeste succes als de toekomstige gebruiker mee kan denken. Allereerst zijn de moeders bijelkaar geroepen, met behulp van Stichting Stiel, om twee verschillende speelplekken te ontwerpen. Samen met een aantal randvoorwaarden, zoals het laten staan van twee bomen, zijn hun ideëen samengevoegd in twee realistische ontwerpen. Vervolgens mochten de kinderen stemmen welk speelelement ze het leukste vonden. Uit het resultaat is het definitieve ontwerp gemaakt.
Deze ontwerpwijze heeft tot gevolg dat de bewoners deze speelplek zichzelf toeëigenen. Dit verhoogd de waarde en veiligheid.

Het ontwerp is naast esthetisch en technisch ook zoveel mogelijk hufterproof gemaakt. Een voorbeeld daarvan zijn de hutten. Een vrolijk palenspel vormt een geraamte maar als men een doek over het geraamte drapeert ontstaat er een hut. Het huttendorp bleek erg in de smaak te vallen.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Publicatie Beijumkrant Januari 2013