Westerhaven openbare ruimte, Groningen

WESTERHAVEN MEER KLASSE

Vraag van ondernemers en gemeente om winkelgebied Westerhaven meer verblijfskwaliteit en klasse te geven. Samen met de ondernemers zijn we gekomen tot het volgende ontwerp.

Hiervoor is een ruimtelijke studie gedaan waarbij de verschillende zones in de openbare ruimte zijn gedefinieerd en geanalyseerd. Er is gekeken hoe de ruimte gebruikt wordt en gebruikt zou moeten worden. Langzame looproutes langs gevels en centraal ruimte voor doelgericht publiek. Uitgangspunten waren o.a.: het gebied moet ruimte kunnen bieden aan evenementen zoals uitloop ‘de 4 mijl’ of de kermis. Maar ook het laad en losverkeer moet gebruik kunnen maken van dit gebied en de verbinding met het centrum moet beter.

De analyse en het ontwerp hebben geleid tot het opknippen van de opgave in 3 deelgebieden. Dit was nodig omdat het budget niet toereikend was en er duidelijk een prioriteit lag. Er is gekozen om eerst de zone van het grote plein aan te pakken.

De analyse geeft aan dat deze ruimte erg groot is en ongedefinieerd. Het heeft twee verschillende wanden, een met grote korrel en een met kleine korrel. De ruimte
vraagt om een opdeling maar dan wel op een vanzelfsprekende wijze. Door volume en een verblijfsplek te combineren wordt een groot samenhangend geheel geplaatst. (Zie de afbeeldingen.)

De banken, eigen ontwerp, en bomen vormen samen een geheel. Ze zijn zodanig gelegen dat de looplijn langs de gevels gescheiden wordt van de grotere ruimte in het midden. Je krijgt hier een meer intieme zitplek bij de gevels met de kleinere korrel. Daarnaast blijft het plein vrij voor de doorstroom en tijdelijk gebruik van grotere evenementen. Het ontwerp van de banken is geïnspireerd op de oorspronkelijke functie van de Westerkade. Robuust en stoer met beton en hout. Tevens passend in de schaal van de ruimte.

Fase 2 en 3 zijn nog niet uitgevoerd. Fase twee heeft als hoofddoel de zuidzijde van het gebied aantrekkelijker te maken.
Fase 3 behelsd de verbinding met de binnenstad ter hoogte van de Astraat te verbeteren.