Visie Westpark 2012, Groningen

WESTPARK LEEFT WEER!

Het huidige Westpark heeft een duidelijke realistische visie nodig.

Het Westpark is één van de vijf gemeentelijke stadsparken, maar wordt niet ervaren als een park. Dat is één van de belangrijkste conclusies die getrokken kan worden uit het participatieproces die is doorlopen met de wijkverenigingen. Stadjers kennen het Westpark eigenlijk niet, het staat niet op de kaart. Uit de bewonersgesprekken kwam verder naar voren dat de beleving van het Westpark als onveilig wordt bestempeld. Er is geen sociale controle in het gebied. De omwonenden van dit park en de gemeente zouden graag zien dat dit park beter gebruikt wordt. Dat het een prettige plek is om te verblijven. Dat het een park is van Groningen.

Met de Visie Westpark 2012, is samen met de wijkraden een plan opgezet om het park weer op de kaart te zetten, het park weer aantrekkelijker te maken en vooral ook sociaal veiliger. Het gaat om bereikbaarheid, verlichting, aanleg riolering, kabels en leidingen, nieuwe functies die sociale controle met zich mee brengen, maar ook meer reuring en herkenbaarheid brengen. Functies die het park-karakter in zijn waarde laat.
In de visie zit ook een beeldkwaliteitsplan verwerkt. De nieuwe kleinschalige bebouwing zal bij moeten dragen aan de herkenbaarheid van het park.

Voor uitgebreide informatie zie ‘Visie Westpark’